El Mas Meya

Des dels seus inicis i fins fa poc el Mas Meya s'ha dedicat, com la majoria de masos de la comarca, tant a la ramaderia com a l'agricultura. La cria de vaques, cavalls cerdans, aviram, conills i altres animals de pagès i també al cultiu de cereals, trumfes (patates) i ferratges amb els quals alimentar-los.

Actualment encara hi podreu veure alguns animals com vedells, ovelles, aviram i conills. També hi podreu continuar veient prats i conreus, tant propis com dels voltants.També hi podreu veure eines i màquines de gairebé tot el segle XX.