Ventajola

Ventajola (1.150 m) està situat al SW de Puigcerdà, al marge dret del riu Querol o d'Aravó. Esta format per una església, diversos masos, i una antiga rectoria. La seva existència està documentada des del s. IX. Va ser propietat de Sant Miquel de Cuixà. L'església, romànica (s. XI-XII), està dedicada a sant Tomàs.

Església de Sant Tomàs de Ventajola

La primera menció està datada l’any 958 en un precepte del rei Lotari en favor del monestir de Sant Miquel de Cuixà "in Ventoiola ecclesia cum decimis et primiciis". Pertanyia al pagus liviensis.

És un edifici d’una sola nau encapçalada per una absis semicircular que es podria datar dins el segle XI. Ha sofert diverses modificacions, com la construcció d’una capella, la sagristia (que amaga parcialment l’absis) i la porta que va ser refeta el segle passat.

El més remarcable és la decoració exterior de l’absis amb arcs cecs d’estil llombard, separats per lesenes, dels quals tan sols se’n conserven cinc d’originaris. Interiorment, està cobert amb una volta de quart d’esfera. El campanar d’espadanya de dos ulls és modern.